biurorzeczoznawcze@interia.pl | bogdan.gbur@wp.pl
telefony: 511 761 030 | 500 369 403 | tel./fax 89 751 31 06

Certyfikaty

i potwierdzenia

Ustanowienie

biegłego sądowego

Certyfikat Auto Consulting

ukończenia szkolenia

Certyfikat Auto Consulting

ukończenia szkolenia

Certyfikat Auto Consulting

uczestnictwa w warsztatach

Certyfikat Auto Consulting

ukończenia kursu

Certyfikat Auto Consulting

ukończenia kursu

Certfikat Eurotax Glass's

ukończenia szkolenia

Zaświadczenie

o ukończeniu kursu

Potwierdzenie

członkosta w Motoexpert

Potwierdzenie

członkosta w Motoexpert

Ustanowienie

biegłego sądowego

Wpis

na listę biegłych skarbowych

Ustanowienie

biegłego sądowego

Złota Odznaka

za 20 lat działalności

Certyfikat

pożary i akcje gaśnicze

Zaświadczenie

podstawy elektromobilności

Zaświadczenie

biegłego w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego

Certyfikat

z zakresu techniki motoryzacyjnej i likwidacji szkód komunikacyjnych

Zaświadczenie

o uczestnictwie w szkoleniu dla biegłych

Certyfikat

uczestnictwa w szkoleniu

Rekomendacja

dla Pana Bogdana Gbura

Zaświadczenie

ukończenia szkolenia